Cirkulation – blodkärl, hjärta och blod

Transportsystem hos olika organismer

Människans cirkulationssystem

Blodkärl

Hjärtats inre anatomi

Hjärtats retledningssystem – översikt

Hjärtats retledningssystem och EKG – detaljerat

Vad påverkar högt blodtryck

Ämnesutbyte mellan kapillärerna och cellerna


Blodet

Blodceller – tre typer

Trombocyter och blodkoagulering

Blodplasman

Plasmaproteiner

Interstitiell vätska

Cirkulation och hälsa

Hur plack  i kärlväggen bildas

“Bra & dåligt” kolesterol – HDL och LDL

Angina pectoris – kärlkramp i hjärtat

Vad händer vid en hjärtinfarkt

Trombos

Anemi – kort översikt


Mer…

Aneurysm – kort översikt

ABO-systemet, antigen och antikroppar

Mer om ABO-systemet, antigen och antikroppar