Cirkulation – blodkärl, hjärta och blod

Hjärtats inre anatomi

 

Hjärtats retledningssystem – översikt

 

Hjärtats retledningssystem och EKG – detaljerat

 

Cirkulation – Hjärta, blodkärl och blod

 

Hjärta odlat från stamceller

 

Blodceller – tre typer

 

Trombocyter och blodkoagulering

 

Ateroskleros och kolesterol – LDL och HDL

 

Anders Inghage