Cirkulation – blodkärl, hjärta och blod

Blodkärl

 

Människans cirkulationssystem

 

Hjärtats inre anatomi

 

Hjärtats retledningssystem – översikt

 

Hjärtats retledningssystem och EKG – detaljerat

 

Blodet

 

Blodceller – tre typer

 

Trombocyter och blodkoagulering

 

Cirkulation och hälsa

Hur plack  i kärlväggen bildas

“Bra & dåligt” kolesterol – HDL och LDL

Angina pectoris – kärlkramp i hjärtat

Vad händer vid en hjärtinfarkt

Vad påverkar högt blodtryck

Trombos

Aneurysm – kort översikt

Anemi – kort översikt