Cirkulation – blodkärl, hjärta och blod

Transportsystem hos olika organismer

Människans cirkulationssystem

Blodkärl

Hjärtats inre anatomi

Hjärtats retledningssystem – översikt

Hjärtats retledningssystem och EKG – detaljerat

Vad påverkar högt blodtryck

Ämnesutbyte mellan kapillärerna och cellerna


Blodet

Blodceller – tre typer

Trombocyter och blodkoagulering

Interstitiell vätska

Cirkulation och hälsa

Hur plack  i kärlväggen bildas

“Bra & dåligt” kolesterol – HDL och LDL

Angina pectoris – kärlkramp i hjärtat

Vad händer vid en hjärtinfarkt

Trombos

Anemi – kort översikt


Extra

Aneurysm – kort översikt