Utsöndring & vätskebalans

Utsöndring och vattenbalans – Njurarna

Njursten