Cellandning & ATP

ATP – struktur och funktion kort översikt

ATP i detalj – funktion och exempel på ATP drivna processer

Cellular respiration song!

Cellandning – kort översikt över de olika processerna

Bildning av Acetyl-Coenzym A (Acetyl-CoA)

Citronsyracykeln/Krebs cykel – kort översikt

Citronsyracykeln/Krebs cykel – fler detaljer

Oxidativ fosforylation – kort översikt

Oxidativ fosforylation – Elektrontransportkedjan & Kemiosmos

Elektrontransportkedjan & kemiosmos mha ATP syntas

Fotosyntes och cellandning – kort sammanfattande jämförelse

Energi, cellandning & ATP – sammanfattningMer…

Cellandning – Elektrontransportkedjan i detalj

Detaljerad genomgång av cellandning & anaerob syntes av ATP