Grundbegrepp

Vetenskaplig metod

Växt och djurceller

Hur fungerar svampar?

The parts of a cell song!

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)


Fotosyntes och cellandning

Kemisk energi och förbränningMer…

Växtcellen – stukturer och funktioner

DNA-strukturen och forskningen som visade den