Grundbegrepp

Vetenskaplig metod

 

Växt och djurceller

 

Bakteriecell (prokaryot cell) jämförd med kroppscell (eukaryot cell)

 

Fotosyntes och cellandning

 

Kemisk energi och förbränning

Anders Inghage