Skelett, leder & muskler

Skelett och leder

 

Ligament (ledband är en annan benämning för ligament)

 

Ryggraden & diskbråck

 

Muskler översikt – tre typer av muskler

 

Skelettmuskler – anatomi

 

Skelettmuskler – kontraktion,  aktin och myosinfilament

 

Senor mm (grundläggande)

 

Senor (tendons)

 

Ben muskler & leder