Skelett, leder & muskler

Skelett och leder

Ligament (ledband är en annan benämning för ligament)

Ryggraden & diskbråck


Muskler översikt – tre typer av muskler

Skelettmuskler – anatomi

Skelettmuskler – kontraktion,  aktin och myosinfilament

Senor mm (grundläggande)

Senor (tendons)