Skelett, leder & muskler

Skelett och leder

 

Muskler översikt – tre typer av muskler

 

Skelettmuskler – anatomi

 

Skelettmuskler – kontraktion,  aktin och myosinfilament

 

Senor (tendons) & ligament

 

Ben muskler & leder

 

 

Anders Inghage