Skelett, leder & muskler

Skelett och leder

Ligament (ledband är en annan benämning för ligament)

Ryggraden & diskbråck


Muskler översikt – tre typer av muskler

Skelettmuskler – anatomi

Skelettmuskler – kontraktion,  aktin och myosinfilament

Senor mm

Vad gör att muskler växer?

Artros

Osteoporos

Varför att sitta är så dåligt?Mer…

Myosinfilament & tropomyosin vid muskelkontraktion (enkel)

Motorändplatta – koppling mellan nerv och muskel

Mekanismen som leder till muskelkontraktion (se från 5.00 min)

Tre olika typer av skelettmuskelfibrer

Tre olika typer av skelettmuskelfibrer

Tre olika typer av skelettmuskelfibrer

Leder och ledskador

Senor (tendons)

Brosk – översiktligt

Brosk – utförligt