Organiska molekyler i cellen

Organiska molekyler – Vad är vätebindningar?

Organiska molekyler – Hydrolys (spjälkning) & dehydrering (syntes)

Organiska molekyler – fyra huvudgrupper

Kolhydrater – grunder och struktur

Kolhydrater – polysackarider

Protein – grunder och struktur

Protein – uppbyggnad, olika typer, form, funktion mm – fler detaljer

Lipider – typer och struktur

Lipider

Nukleinsyror – grunder och struktur

Nukleinsyror – och onlinespelet EteRNA

EnzymerMer…

Protein – struktur och veckning

Protein – struktur och veckning

Proteiner – aminosyrornas uppbyggnad och proteiners form

Proteiner – struktur

Proteiner – funktion