Organiska molekyler i cellen

Organiska molekyler – Vad är vätebindningar?

 

Organiska molekyler – Hydrolys (spjälkning) & dehydrering (syntes)

 

Organiska molekyler – fyra huvudgrupper

 

Protein – struktur

 

Proteiner

 

Protein – struktur och veckning

 

Kolhydrater – struktur

 

Kolhydrater – polysackarider

 

Lipider – typer och struktur

 

Lipider

 

Nukleinsyror – struktur

 

Nukleinsyror – och onlinespelet EteRNA

 

Enzymer