Växter

Översikt över transport av vatten, glukos mm

Rotvävnad

 

Rothår

 

Klyvöppning detaljbild och funktion

Kloroplast

Större bild här

 

Kloroplast – fler detaljer

Större bild här

 

Fotosyntes – ljusreaktioner

Större bild här

 

Fotosyntes – Calvin cykeln enkel översikt

Större bild här

 

Fotosyntes – Calvin cykeln 3 faser

Större bild här

 

Fotosyntes – Calvin cykeln i detalj med beskrivning

Uses ATP and NADPH from light reactions. Uses another ATP to replenish RuBP. Builds a glucose molecule.

Större bild här


Svampceller, hyfer och mycel

 

Större bild här


 

Större bild här


Större bild här


Större bild här


 

Större bild här