Växter

Översikt över transport av vatten, glukos mm

Rotvävnad

 

Rothår

 

Klyvöppning detaljbild och funktion

Kloroplast

Större bild här

 

Kloroplast – fler detaljer

Större bild här

 

Fotosyntes – ljusinfångande/fotokemiska reaktioner

Större bild här

Elektrontransportkedjan – detaljerad bild

Större bild här

Klorofyllmolekylens struktur

Större bild här

β-karotenmolekylens struktur

Större bild här

Fotosyntes – Calvin cykeln enkel översikt

Större bild här

 

Fotosyntes – Calvin cykeln 3 faser

Större bild här

 

Fotosyntes – Calvin cykeln i detalj med beskrivning

Uses ATP and NADPH from light reactions. Uses another ATP to replenish RuBP. Builds a glucose molecule.

Större bild här


Fototropism med hjälp av auxinhormon

Större bild här


Geotropism med hjälp av auxinhormon

Större bild här


Växter – tillväxt & hormoner

Större bild här


Hormoner i växter – översikt verkan

Större bild här


Frön & frukter

Större bild här