Huden & sinnesorganen

Huden

Känsel och sensibilitet

Ögat och synen

Örat och hörseln

Smak

Lukt

Våra sinnen