Huden & sinnesorganen

Ögat och synen

 

Örat och hörseln

 

Smak

 

Lukt

 

Huden

 

Känsel och sensibilitet

Anders Inghage