Hjärnan

Hjärnan – grundläggande översikt

 

Hjärnan – struktur och funktion

 

Sömnen

 

Alzheimers

 

Alzheimers

 

Serien “Din hjärna”. Se filmerna här

Anders Inghage