Cellbiologi

Mitokondrien

Större bild här.


Cellandning – översikt

Större bild här.


Glykolysen

Större bild här.


Bildning av Acetyl-CoA

i samband med transport av pyruvate från cytoplasman -> matrix

Större bild här.


Citronsyracykeln – översikt

Större bild här.


Citronsyracykeln med reaktionsprodukter och strukturformler

Större bild här.


Oxidativ fosfyrylering – översikt

(Elektrontransportkedjan + Kemiosmos)

Större bild här.


Elektrontransportkedjan

Större bild här.


Kemiosmos (Chemiosmosis) mha av ATP-synteas

Större bild här.


Interaktiv bild av djurcell och dess inre struktur. Klicka på bilden!

Strukturer i djurcell i förstoring samt roll i cellen. Se och läs mer här.


Bakterie anatomi

Större bild här.


Kvävets kretslopp

Större bild här.

Anders Inghage