Cellbiologi

Mitokondrien

Större bild här.


Cellandning – översikt

Större bild här.


Glykolysen

Större bild här.


Bildning av Acetyl-CoA

i samband med transport av pyruvate från cytoplasman -> matrix

Större bild här.


Citronsyracykeln – översikt

Större bild här.


Citronsyracykeln med reaktionsprodukter och strukturformler

Större bild här.


Oxidativ fosfyrylering – översikt

(Elektrontransportkedjan + Kemiosmos)

Större bild här.


Elektrontransportkedjan

Större bild här.


Kemiosmos (Chemiosmosis) mha av ATP-synteas

Större bild här.


ATP och ADP

Större bild här.


Signalsubstanser & receptorer

Större bild här och större bild & förklarande text här.


Membrantransport & cellpåverkan – två sätt

Större bilder & förklarande text här.


Interaktiv bild av djurcell och dess inre struktur. Klicka på bilden!

Strukturer i djurcell i förstoring samt roll i cellen. Se och läs mer här.


Bakterie anatomi

Större bild här.


Arkéer (Archaea), tidigare kallade arkebakterier, är en av de tre stora domänerna i kategoriseringen av alla levande organismer.
Arkéer har många likheter med bakterier men skiljer sig bland annat genom att ha en cellvägg  med helt annorlunda kemisk uppbyggnad. Arkéernas cellmembran skiljer sig också från bakteriernas och innehåller fosfolipider med unik uppbyggnad. Deras ribosomer har en struktur som påminner mer om eukaryota ribosomer än om bakterieribosomer. Deras tRNA skiljer sig från det hos både eukaryoter och bakterier.

Fosfolipid Arkeea vs Bacteria

 

Mer om arkeer här.


Kvävets kretslopp

Större bild här.

Virus – yttre form

Större bild här.

Virus – olika typer


Större bild här.