Hormonsystemet

Hormonsystemet kort översikt

Hormonsystemet utförlig beskrivning

Negativ återkoppling – hämmar den aktuella hormonproduktionen
(Se fram till 2.05min in i klippet)

Reglering av blodsockerbalansen

Diabetes typ 1

Diabetes typ 2

Hur hormonet Adrenalin (Epinephrine) frisätts

Hur epinephrine (adrenalin) aktiverar sekundära budbärare i cellen

Sköldkörtelhormon och metaboliska sjukdomar

GH (growth hormone) och tillväxtstörningarExtra

Glykogenomsättningen i kroppen

Glukosmetabolism – insulin & glukagon

Signalsubstans & receptor – hormonet insulin (utförlig beskrivning)