Hormonsystemet

Hormonsystemet kort översikt

 

Hormonsystemet utförlig beskrivning

 

Diabetes typ 1

 

Diabetes typ 2

 

Diabetes – Causes, Symptoms, Diagnosis and Treatment

 

Cellers samverkan – signalsubstans & receptor – hormonet insulin

Anders Inghage