Hormonsystemet

Hormonsystemet kort översikt

Hormonsystemet utförlig beskrivning
(Bortse från reklamen 0.50-2.30min i klippet)

Negativ återkoppling – hämmar den aktuella hormonproduktionen
(Se fram till 2.05min in i klippet)

Hur hormonet Adrenalin (Epinephrine) frisätts

Hur epinephrine (adrenalin) aktiverar sekundära budbärare i cellen

Reglering av blodsockerbalansen

Cellers samverkan – signalsubstans & receptor – hormonet insulin

Diabetes typ 1

Diabetes typ 2

GH (growth hormone) och tillväxtstörningar

Sköldkörtelhormon och metaboliska sjukdomar

Extra

Glykogenomsättningen i kroppen

Glukosmetabolism – insulin & glukagon