Hormonsystemet

Hormonsystemet kort översikt

 

Hormonsystemet utförlig beskrivning
(Bortse från reklamen 0.50-2.30min i klippet)

 

Negativ återkoppling – hämmar den aktuella hormonproduktionen
(Se fram till 2.05min in i klippet)

 

Hur hormonet Adrenalin (Epinephrine) frisätts

 

Hur epinephrine (adrenalin) aktiverar sekundära budbärare i cellen

 

Reglering av blodsockerbalansen

 

Cellers samverkan – signalsubstans & receptor – hormonet insulin

 

Diabetes typ 1

 

Diabetes typ 2

 

GH (growth hormone) och tillväxtstörningar

 

Sköldkörtelhormon och metaboliska sjukdomar

 

Extra

Glykogenomsättningen i kroppen

 

Glukosmetabolism – insulin & glukagon