Andning och gasutbyte

Andningen med Joe Campus

Andning och gasutbyte

Lungorna och andningen

Astma, översikt

Astma, utförlig genomgång

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)Mer…

Interstitiell vätska – vad är det och hur sker gas & ämnesutbytet