Andning och gasutbyte

Andningen med Joe Campus

Andning och gasutbyte

Lungorna och andningen

Astma, översikt

Astma, utförlig genomgång

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)