Matspjälkning, kost och näringsämnen

Födans väg och matspjälkningens olika organ – översikt

Mer om matspjälkningens olika organ och födans väg

Magtarmsystemet – ämnen & processer

Hydrolys och hur de olika enzymerna spjälkar maten


Leverns funktioner…

Bukspottkörteln

Hur fungerar vitaminer

Mineraler

Vitaminer och mineraler – utförlig genomgång


Ulcers – MagsårMer…

Vad är metabolism? (Del 1)

Metabolism? (Del 2)

Vitamin D – utförlig genomgång

Ultraprocessad mat

Animation