Människans fysiologi

Muskler

Större bild här


Hydrostatiskt tryck & ämnesutbyte

Kapillärerna <-> interstitiella vätskan <-> cellerna

Större bild här


Blodet – fördelning mellan blodplasma och blodceller

Större bild här


Blodet – olika typer av blodceller och dess ursprung


Större bild här


Centrala nervsystemet – anatomi & olika centra

Större bild här


En sensorisk signals väg och omkoppling i CNS

Större bild här


Övesikt över sensoriska & motoriska signaler i CNS

Större bild här


Hypothalamus och baklobens koppling till CNS 

Större bild här