Människans fysiologi

Muskler

Större bild här


Blodet – olika immunförsvarsceller och dess ursprung

Större bild här


Centrala nervsystemet – anatomi & olika centra

Större bild här


En sensorisk signals väg och omkoppling i CNS

Större bild här


Övesikt över sensoriska & motoriska signaler i CNS

Större bild här


Hypothalamus och baklobens koppling till CNS 

Större bild här