Växter

Växtcellers olika delar – i olika delar av växten

 

Ett blads uppbyggnad översiktligt och introduktion till fotosyntes

 

Vattenpotential

 

Transport av vatten och lösta ämnen i växter

 

Fotosyntes – kloroplasten

 

Fotosyntes – ljusreaktionerna och elektrontransportkedjan

 

Fotosyntes – Calvincykeln (koldioxidbindande reaktioner)

 

Fotosyntes – detaljbeskrivning av hela processen. Ljusreaktionerna, elektrontransportkedjan & Calvincykeln

 

Fotosyntes – fördjupning

 

Växters tillväxt – ljus, gravitation & hormoner

 

Anders Inghage