Växter & svampar

Växtcellers olika delar – i olika delar av växten

 

Ett blads uppbyggnad översiktligt och introduktion till fotosyntes

 

Vattenpotential

 

Transport av vatten och lösta ämnen i växter

 

Fotosyntes – kloroplasten

 

Fotosyntes – ljusreaktionerna och elektrontransportkedjan

 

Fotosyntes – Calvincykeln (koldioxidbindande reaktioner)

 

Fotosyntes – detaljbeskrivning av hela processen. Ljusreaktionerna, elektrontransportkedjan & Calvincykeln

 

Fotosyntes – fördjupning

 

Växters tillväxt – ljus, gravitation & hormoner

 

Hur fungerar svampar? Introduktion.

 

Svampar översikt

 

Detaljgenomgång av strukturer och funktion hos olika svamptyper. (Dålig ljudkvalitet men bra info)

 

Jästcell i detalj (3D) (klippet fungerar trots att bild saknas)

 

Buddning – jästcellers förökning