Eukaryota celler & organeller

Eukaryot cell – organeller

Mitokondrien

Cellens inre membransystem – ER och golgi

Det korniga (sträva/grova) eoplasmatiska nätverket (ER) – funktion

Det glatta (släta) endoplasmatiska nätverket (SER) – funktion

Golgiapparaten

Lysosomen

 

Peroxisomen

Vakuoler

Cilier och flageller

DNA, proteinsyntes, kopiering av DNA och livets mångfald

Från DNA till protein


Mer…

Ribosom

Endoplasmatiska nätverk

Centriol

Proteasom

Lysosom