Cellmembran och cellskelett/”cellmuskulatur”

Cellmembranet – grundläggande uppbyggnad och ämnestransport

Cellmembranet – ämnestransport på olika sätt

Cellmembranet – detaljerad beskrivning

Diffusion

Mer om diffusion

Osmos

Cellskelettet – kort översikt

Cellskelettet – Mikrotubel, aktinfilament & intermediära trådar

Cellskelettet – Mikrotubel, aktinfilament & intermediära trådar


Cellens inre membransystem – ER och golgi

Det korniga (sträva/grova) eoplasmatiska nätverket (ER) – funktion

Det glatta (släta) endoplasmatiska nätverket (SER) – funktion

Golgiapparaten

Lysosomen

Peroxisomen

Cilier och flageller

Vakuoler

Cellers kommunikation, samverkan & signalering

Cellsignalering  – olika typer

Signalöverföring och respons – insulin

Signalöverföring och respons – steroidhormoner

Cellers kommunikation – utförlig genomgång

Cellmembranet

Passiv transport, diffusion & osmos

Passiv & aktiv transport genom cellmembranet – likheter,  skillnader