Cellmembran och cellskelett/”cellmuskulatur”

Diffusion

Mer om diffusion

Osmos

Cellmembranet – grundläggande uppbyggnad och ämnestransport

Cellmembranet – ämnestransport på olika sätt

Cellmembranet – detaljerad beskrivning

Cellskelettet – kort översikt

Cellskelettet – Mikrotubel, aktinfilament & intermediära trådar

Cellskelettet – Mikrotubel, aktinfilament & intermediära trådar


Cellens inre membransystem – ER och golgi

Lysosomen

Cellers samverkan – signalsubstans & receptor – hormonet insulinMer…

Det korniga (sträva/grova) eoplasmatiska nätverket (ER) – funktion

Det glatta (släta) endoplasmatiska nätverket (SER) – funktion

Golgiapparaten