Cellmembran och cellskelett/”cellmuskulatur”

Osmos

 

Cellmembranet – grundläggande uppbyggnad och ämnestransport

 

Cellmembranet – ämnestransport på olika sätt

 

Cellmembranet – detaljerad beskrivning

 

Cellskelettet – kort översikt

 

Cellskelettet – Mikrotubel, aktinfilament & intermediära trådar

 

Cellskelettet – Mikrotubel, aktinfilament & intermediära trådar

 

Cellens inre membransystem – ER och golgi

 

Lysosomen

 

Cellers samverkan – signalsubstans & receptor – hormonet insulin