Livscykler

Mannens fortplantning

 

Kvinnans fortplantning

 

Klamydia

 

Gonorré

 

HPV

 

HPV

 

Herpes

 

Koromsomer

Celldelning – översikt

Cancer och stamceller

Vad är cancer?

 

Henrietta Lacks och HeLa-celler

Mer om Henrietta Lacks här.

 

Stamceller

 

Embryonala stamceller

 

Cellspecialisering och stamceller

 

Inducerade stamceller (“backade” specialiserade celler)

 

Stamceller och medicin

 

Genteknik – och designade barn?

 

Vad är åldrande?

 

Hur bli ung igen

Anders Inghage