Försvar & immunsystem

Det medfödda försvaret
Består av  yttre försvar = försvarsnivå 1 & den medfödda delen av det inre försvaret = försvarsnivå 2 (det inre försvaret består också av den inlärda/adaptiva/specifika ej medfödda 3:e försvarsnivån).

Större bild här


Lymfsystemet

Större bild här


Det viktigaste spelarna i immunförsvaret

Större bild här


Makrofag & fagocytos

Större bild här


Dendritceller

Större bild här


Komplementsystemet & komplementproteiner

Större bild här


MHC klass 1 & klass 2

Större bild här


NK-celler (Naturliga mördarceller)

Större bild här


Interferoner

Större bild här


T-cellens karriär

Läs mer här och större bild här


B-cellens karriär

Större bild här


Antikroppar (Immunoglobuliner)

Större bild här


Immunsystemet – översikt & sammanfattning

Större bild här


Allergisk reaktion

Större bild här


Autoimmun reaktion

Större bild här


Alla bilder från boken IMMUN av Philipp Dettmer, Natur & Kultur 2022. ISBN:978-91-27-17267-8.