Embla – Biologi 1 HT 22

Onsdag 14/9

Idag börjar vi med avsnittet Evolution.

Livets historia – uppkomst.
Översikt, förutsättningar, uppkomst & tidig utveckling i haven.
Läs Lu 12-21, 40-41, 54-57, B1 148-149, 154-162 och här samt se film 1-7  här (filmen “Livets resa – livets början” är 50min lång och på engelska, men förstår du inte allt så är det bilderna filmen ger som är huvudsaken).

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med evolution
 2. Redogör för hur Darwins förklarade evolutionens mekanismer och ge exempel på var och en av dessa mekanismer.
 3. Redogör för tre olika teorier om hur livet på jorden uppstod.
 4. Förklara vad cyanobakterier är och på vilket sätt de var avgörande för livets utveckling på jorden.
 5. Förklara vad stromatoliter är.
 6. Beskriv med hjälp av egna bilder hur den eukaryota cellen utvecklats (endosymbiosteorin).
 7. Förklara hur magtarmkanalen bildats och varför den är så fördelaktig jämfört med tidigare sätt att tillgodogöra sig föda.
 8. Beskriv huvuddragen i utvecklingen från de första flercelliga djuren för 600 miljoner år sedan och fram till benfiskarna.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 12/9

Egen studietid hemma om din studielogg med uppgifterna under perioden 10/8-24/8 inte är godkänd.

/Anders


Fredag 9/9

Egen studietid för inläsning, arbete med loggen och repetition.

På SVT-play ligger just nu en mycket bra film om CRISPR-tekniken, vad den redan lett till när det gäller manipulering av djur och människor – och vad den med stor sannolikhet kommer att leda till. På startsidan (i-edu.se) ligger en länk till filmen. Se den gärna någon gång de närmaste dagarna, den är 48 minuter lång men välgjord och tar upp en verklighet och frågor vi alla kommer att ställas inför. En direktlänk till filmen finns här

Lycka till! Anders


Onsdag 7/9

För anvisningar och uppgifter se “Tisdag 6/9 & onsdag 7/9”. Idag repetition och frågestund på lektionen i skolan 10.00-11.15 för de som vill vara med på det eller egen studietid på valfri plats för de som väljer det.

/Anders


Tisdag 6/9 & onsdag 7/9

CRISPR/Cas9 – “gensaxen”
För att förstå CRISPR/Cas9 behöver du mer i detalj förstå vad virus är och hur virus fungerar och lite mer om bakterier.
Repetera om virus B1 23, läs mer om bakterier B1 142-143 samt om hur virus invaderar en cell Lu 36-37, se också film 4-6 här.
Läs efter det B1 86-95 och se film 7-9 här, filmen “GENVÄGEN” är 90 minuter lång, du behöver se hela filmen.

I morgon är det repetition och frågestund 10.00-11.15 för de som vill vara med på det eller egen studietid på valfri plats för de som väljer det.

Uppgifter.

 1. Vad betyder förkortningen CRISPR/Cas9? Förklara utförligt.
 2. Beskriv hur upptäckten av CRISPR/Cas9-systemet gick till och vad CRISPR/Cas9-systemet egentligen är i naturen.
 3. Förklara med hjälp av bilder i minst fyra steg hur CRISPR/Cas9-systemet fungerar i bakterier.
 4. Förklara hur CRISPR/Cas9-teknik kan användas A) vid prduktion av livsmedel B) för att bota sjukdomar C) för att enkelt ge människor nya egenskaper och förändra oss permanent D) i biologisk krigföring.
 5. Fundera själv och redogör för vad du tycker: A) Ska man tillåta att alla föräldrar får göra genundersökningar som ger svar på risker även för sjukdomar mm som inte är livshotande? Motivera ditt svar. B) Ska de sedan få välja bort foster även om fostret inte bär på anlag för livshotande sjukdomar? Motivera ditt svar.
 6. Vad menas med “en klon” och vad menas med “att klona”?
 7. En klon kan uppstå/skapas på flera sätt. Förklara tre olika sätt.
 8. Är det rätt att klona djur/människor? Motivera ditt svar.
 9. Nämn och beskriv kort två tillsynsmyndigheter, och två lagområden när det gäller genteknik.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

På måndag nästa vecka är det dags för prov 1, som sker på plats i skolan. Godkänd studielogg är en förutsättning för kallelse till betygsgrundande prov. Kallelse, anvisningar och mer information inför provet kommer i morgon.

Lycka till! Anders


Måndag 5/9

Genteknik – DNA-analys, GMO, genöverföring & genredigering
Läs B1 74-86 och samt Lu 102-103 och se de 3 första filmerna här.

Uppgifter.

 1. Nämn och beskriv kort 4 huvudområden inom genteknik?
 2. Förklara vad restriktionsezymer är och används till i genteknik.
 3. Beskriv hur PCR-tekniken går till och vad den används till
 4. Vad menas med DNA-analys. Ge också 3 exempel på användning.
 5. Beskriv skillnader i hur DNA och RNA fungerar i eukaryota celler jämfört med i prokaryota celler.
 6. Nämn tre sätt DNA kan föras från en organism till en annan.
 7. Beskriv tre användningsområden för genmodifierade bakterier
 8. I vilka syften genmodifieras växter? Ge 3 exempel
 9. Vilka nackdelar/faror finns med att genmodifiera växter?
 10. Ska man genmodifiera växter? Vad tycker du? Motivera ditt svar.
 11. Vad menas med transgena djur? Förklara och ge något verkligt exempel.
 12. I vilka syften genmodifieras djur? Ge 3 exempel
 13. Vilka nackdelar/faror finns med att transgena djur?
 14. Är det rätt att utveckla transgena djur? Vad tycker du? Motivera ditt svar.

Lycka till! Anders


Fredag 2/9

Mutationer
Läs B1 46-53, Lu 32-33 och se film 1-6 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med begreppet mutation.
 2. Hur har mutationer påverkat evolutionen?
 3. Förklara vad en genmutation är.
 4. Nämn de tre sätt en genmutation kan ske på och förklara var och en av dem.
 5. Nämn tre olika orsaker till att genmutationer kan uppstå.
 6. Förklara vad en kromosommutation är.
 7. Nämn de tre olika slags kromosommutationer och förklara var och en av dem.
 8. Nämn tre exempel på vanliga variationer i uppsättningen av könskromosomer hos människan – och beskriv kromosomuppsättning och effekter av var och en av dessa.
 9. Cancer är egentligen en mängd olika sjukdomar beroende på ursprung, var kroppen drabbas, och på vilket sätt cancersjukdomen utvecklas. Vad menas med en tumör och varför kan en tumör uppstå?
 10. Förklara vad som menas med  benigna respektive maligna tumörer.
 11. Förklara hur maligna tumörer utvecklas och vad som menas med metastaser

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Onsdag 31/8

Klassisk genetik
Läs B1 54-73, Lu 32-33, se film 1-8 här

Uppgifter.

 1. Berätta kort om vem Gregor Mendel var, hur han gjorde för att korsa ärtplantor på det sätt han vill – och vad han observerade
 2. Förklara vad som menas med dominant respektive recessivt anlag
 3. Förklara skillnaden mellan genotyp respektive fenotyp
 4. Förklara vad allel är
 5. Förklara vad locus är
 6. Gör ett korsningsschema för egenskapen ögonfärg och förutsäg procentuellt barnens ögonfärg B = dominant anlag för brun ögonfärg, b = recessivt anlag för blå ögon färg. Fadern har anlagen Bb och modern Bb
 7. Förklara vad som menas med “miljö” när det gäller arv och vilken roll miljön spelar för olika egenskaper
 8. Förklara med hjälp av exempel varför blödarsjuka är vanligare hos män jämfört med kvinnor
 9. Förklara hur anlag för sjukdomar ärvs och varför de inte alltid drabbar de som bär på anlag för sjukdomen.
 10. Beskriv ett exempel på växtförädling och ett exempel på husdjursförädling. Hur de gått till, syfte samt för och nackdelar.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Måndag 28/8

Genetik – Kromosomer, celldelning och förökning
Läs B1 30, 37-45, 53, Lu 25-27. Se film 1-13 här

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med systerkromatider
 2. Förklara kortfattat hur replikationen av DNA går till inför celldelningen.
 3. Rita en bild över “cellcykeln” och förklara den.
 4. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid mitos
 5. Nämn 4 exempel på könlös förökning.
 6. Ange och förklara 2 fördelar och 1 nackdel med könlös förökning
 7. Visa med teckningar/bilder och redogör utförligt för de olika stegen/faserna vid meios
 8. Ange och förklara 1 fördel och 1 nackdel med könlig (sexuell) förökning
 9. Förklara hur olika kön uppstår hos människan

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Lycka till! Anders


Fredag 26/8

Studieavstämning. Skicka senast kl 12.00 idag in din logg med alla uppgifter från 10/8 till 24/8 redovisade.  Senast på tisdag 30/8 får du besked om din logg är godkänd.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi1, logg – 220826.

Lycka till ! Anders


Onsdag 24/8

Laboration – DNA
Redovisa inom 7 dagar enligt anvisningen under laborationen.

Lycka till Anders!


Måndag 22/8

Transkription, proteinsyntes, samt proteinstruktur & funktion
Läs B1 32-36 och repetera Lu s28-29 . Repetera film 2-5 här och se sedan film 6-8  här. Repetera jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här. (Fråga 6-8 hittar du mer om i filmerna under “Mer…” = film 9-14 här).

Uppgifter.

 1. Vad menas med en gen, var finns den och vad kodar den för?
 2. Förklara skillnaden mellan transkription av DNA och translation via RNA.
 3. Förklara vad som menas med exoner respektive introner på DNA och mRNA och varför det skiljer sig mellan dem.
 4. Förklara var i cellen mRNA, rRNA och tRNA finns och skillanden i funktion mellan dem.
 5. Visa med utförliga bilder och utförlig beskrivning i detalj hur proteinsyntesen går till
 6. Vad skiljer i funktion mellan ribosomer som finns fritt i cytoplasman och ribosomer som sitter i det grova endoplasmatiska nätverket (retikulum) (RER)
 7. Förklara hur och varför en proteinkedja veckas efter att den lämnar den ribosom där den satts samman.
 8. Förklara vad som menas med att gener i eukaryta celler sätts på respektive stängs av och hur det kan gå till

Fota din/dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.

Vi ses i skolan 11.20-12.35 idag! /Anders


Fredag 19/8

Från molekyl till individ – RNA, DNA, transkription
Repetera avsnittet om cellers byggnad genom att läsa s17-24  i boken Biologi 1 (B1) och s24-25 i boken Livets utveckling (Lu).
Fortsätt med att läsa om gener DNA, RNA och kromosomer i B1 s25-31, 38 och i Lu s26-29 . Titta på film 2-5 här. Se jämförande bilder och filmen “Vad är en gen” här.

Uppgifter.

 1. Förklara skillnaden mellan RNA respektive DNA.
 2. Namge de fyra olika kvävebaserna samt två andra föreningar som DNA består av.
 3. Förklara vad en aminosyra är, vad ett protein är samt vad proteiner sköter om i vår kropp.
 4. Förklara vad kromosomer består av, vad de har för struktur, när de är synliga och varför de är synliga bara just då.
 5. Hur många kromosomer finns i en kroppscell respektive könscell (= spermie eller ägg) hos människan?
 6. Förklara vad som menas med att DNA replikeras.
 7. Förklara vad som menas med homologa kromosomer

Redovisa svar på uppgifterna i din logg.

Lycka till Anders


Onsdag 17/8

Laboration – blad
Repetera/läs B1 s13 och s21-22. Se labbinstruktionen här – och mall för hur du ska skriva labbrapporten här. En referenstext och bilder hittar du här. Skriv rent din labbrapport på dator och lägg in bilder du fotade och tecknade under labben. Döp dokumentet så här:
Ditt förnamn Ditt efternamn, Bi 1, labbrapport blad – 2208xx
och skicka det inom 7 dagar till anders.inghage@norrkoping.se

Lycka till Anders!


Måndag 15/1

Fotosyntes och förbränning/cellandning
Läs om fotosyntes och cellandning i B1 s13 och i Lu s30-31 och titta på film 14-18 här (film 14 är “Fotosyntes och cellandning” och film 18 är “Olika typer av förbränning”).

Uppgifter.

 1. Förklara fotosyntesen med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 2. Förklara förbränning med hjälp av en figur/bild med kemiska beteckningar på det som deltar och bildas i processerna på rätt plats. Samt redogöra kort med text.
 3. Rita en bild som innehåller både fotosyntes och cellandning/förbränning och visa de kemiska sambanden och hur energi överförs och byter form (t ex från ljusenergi till kemisk energi, och kemisk energi till rörelseenergi eller värme)
 4. Jämföra likheter och skillnader mellan förbränning hos djur, i en öppen eld och i en bilmotor som drivs med fossilt bränsle (t ex bensin).

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med texten i din logg.
Lycka till Anders


Fredag 12/8

Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi
Läs B1 10-15, Lu 12 och se film 3-5 här

Celler, uppbyggnad & organeller, samt kort om virus
Läs B1 17-24,  Lu 24-25, 74-75 och här. Se film 6-13 här, och titta på bilder här.

Uppgifter – Biologi grundbegrepp och levande cellers kemi

 1. Nämn 5 kriterier för liv och levande organismer.
 2. Förkara vad som menas med Autotrofer samt två olika typer av Autotrofer och hur de skiljer sig.
 3. Förkara vad som menas med Heterotrofer.
 4. Cellernas byggstenar består huvudsakligen av fyra typer av organiska ämnen. Vilka fyra typer är det? Illustrera var och en av dem med en egen enkel bild och förklara funktionen hos dem kort
 5. Nämn och beskriv fyra viktiga uppgifter proteiner har i cellen.
 6. Nämn och beskriv kort två funktioner som enzymer har
 7. Visa med en eller flera bilder hur ett enzym fungerar.

Uppgifter – Celler, uppbyggnad & organeller, samt kort om virus

 1. Vilka är de två huvudtyperna av celler? Nämn och förklara också två grundläggande skillnader mellan dem.
 2. Rita bilder på en växtcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 3. Rita bilder på en djurcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 4. Rita bilder på en svampcell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 5. Rita bilder på en bakteriecell, sätt ut namn på olika delar och organeller.
 6. Förklara vad de olika delarna och organellerna uträttar i respektive cell.
 7. Nämn och förklara likheter och skillnader mellan dessa celltyper.
 8. Förklara vad virus är och hur virus är uppbyggda.
 9. Förklara utförligt med hjälp av bilder hur virus förökar sig.

Fota dina bilder och lägg in dem tillsammans med din förklarande text i din logg.

Lycka till Anders!


Onsdag 10/8

Vad är “Biologi” ?
Läs B1 s2-10 och Lu s7 (B1=Spira Biologi 1 och Lu=Livets utveckling) Se film 1  här.
Naturvetenskapligt arbetssätt.
Se filmen “The Scientific Method” här se bilden, läs texten och se efter texten  filmen  “Vetenskaplig metod – vaccin” på samma sida. Läs därefter här om vad pseudovetenskap är.

Uppgifter – Vad är “Biologi” ? Svara i loggen på följande:

 1. Vad betyder ordet “Biologi”
 2. Vad handlar vetenskapen biologi om?
 3. Nämn fem områden som studeras inom biologi och förklara var och en av dem kort.
 4. Ge fem exempel med förklaring på positiva tillämpningar biologisk forskning kan leda till.
 5. Ge tre exempel med förklaring på negativa tillämpningar/ etiska problem biologisk forskning kan leda till.

Uppgifter – Naturvetenskaplig metod.

 1. Vad menas med ett vetenskapligt arbetssätt/vetenskaplig metod?
 2. Rita en bild/ett schema som beskriver vetenskapligt arbetssätt
 3. Ge exempel på en vetenskaplig upptäckt där ett vetenskapligt arbetssätt använts.
 4. Vad skiljer en naturvetenskaplig teori från en hypotes?
 5. Förklara vad som menas med pseudovetenskap och ge 2 exempel

Kopiera hela anvisningen och uppgifterna från “Läs & se”-sidan lägg in det i loggen, fetmarkera den texten och skriv sedan under respektive uppgift ditt svar med vanlig text och/eller lägg in bilder du gjort om det är det som är uppgiften.

Lycka till Anders!