Upp på land – växter & de första landdjuren

Den kambriska explosionen & evolutionen sedan (se till 10:30min)

Livets resa – På land (se fram till 42:30min)