Utvandring – Neanderthal och Denisova

Livets resa – Människan (se från 26:20min till 38:10min)

Neanderthals

Denisovans

Vi, Neanderthalarna och Denisovans – och när vi fick barn

Människosläktets evolution – sammanfattning