Embla Na-spec ht 21 klar

Måndag 26/10

Vaccination
Läs M 543-545 och MF 18-27, 114-115, här och här
Se filmerna (1-10) här

Uppgifter s545 i boken
Gör uppgift: 82, 85, 89, 92
Samt:
1. Vad menas med kombinationsvaccin
2. Förklara skillnaden mellan olika vaccintyper
3. Berätta om WHO:s vaccinationsprogram
4. Förklara vad som menas med flockimmunitet
5. Förklara hur R-talet avgör hur stor andel i befolkningen som behöver vara vaccinerad mot en viss sjukdom för att så kallad flockimmunitet ska uppstå.
6. Förklara varför flockimmunitet är speciellt viktig för vissa människor i en befolkning.
7. Förklara hur mRNA-vaccin fungerar och vad tekniken kan användas till i framtiden förutom att framställa olika vacciner.
8. Ge exempel på annan framtida utveckling av vaccin.

Lycka till Anders!


Torsdag 21/10

Infektionssjukdomar
Repetera M 466-477,
Läs M 478-513 och 114-115, här och här
Se filmerna här 

Uppgifter s480-481 i boken
Gör uppgift: 5, 6, 12a,b, 13,c, 14b, 15, 17, 19, 21, 24a,b, 28, 31a,b, 32a,b,c

Uppgifter s513 i boken
Gör uppgift: 34a,b, 35, 38, 45, 48, 49, 50

Lycka till Anders!


Måndag 11/10 – Torsdag 14/10

Studieavstämning 2 & inlämning av färdig projektplan
före kl. 09.00 på torsdag

Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 12/8 till den sista 7/10. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.efternamn, Na-spec, logg – datum då du skickar det

Projektplanen du skickar in på torsdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.efternamn, Na-spec, projektplan – 211014

Nästa vecka är det dags för prov 2

Lycka till! Anders


Måndag 4/10 & Torsdag 7/10

Tumör- och cancersjukdomar
Läs M 82-93, MF 92-93 och här och se filmerna här 

Uppgifter

 1. Nämn och förklara kort de fem huvudkategorierna av cancer
 2. Nämn de tre vanligaste cancertyperna för kvinnor, för män och för barn, ange i procent av totala antalet diagnostiserade cancerfall i patientgruppen.
 3. Gör uppgift: 20-27 s93 i boken. Numrera frågor och svar 3:20, 3:21 osv
 4. Nämn och beskriv de fyra mekanismer som kännetecknar utveckling och förekomst av cancerceller och cancertumörer.
 5. Nämn och beskriv fyra traditionella sätt att bekämpa cancer.
 6. Gör uppgift: 29 s93 i boken. Numrera fråga och svar 6:29
 7. Förklara vad som menas med protonterapi och hur den fungerar
 8. Förklara vad som menas med immunoterapi
 9. Nämn och förklara tre olika typer av immunoterapi mot cancer

Lycka till Anders!


Måndag 27/9 & Torsdag 30/9

Nervsystemets sjukdomar
Läs M 141-171 och se film 1-16 här 

Uppgifter s170-171 i boken
Gör uppgift: 31, 35, 37-40, 44, 45, 49, 50-53, 56-62

Lycka till Anders!


Torsdag 23/9

Sjukdomar i urin- & fortplantningsorganen
Läs M 381-395 här och se film 1-3 här om sjukdomar i urinorganen
Läs härhär och här och se film 1-3 här om besvär och sjukdomar i fortplantningsorganen

Uppgifter:
Urinorganen s395 i boken.
Gör uppgift: 10-20, 23

Fortplantningsorganen
1 Beskriv myom, problem orsak och behandling
2 Beskriv endometrios, problem orsak och behandling
3 Beskriv två slag av prostatabesvär, orsak och behandling

Lycka till Anders!


Måndag 20/9

Sjukdomar i endokrina organ
Läs M 409-423, här och här och se film 1-11 här om sjukdomar i endokrina organ

Uppgifter:
Endokrina organ
1 Beskriv olika sköldkörtelrelaterade besvär, orsak och behandling
s423 i boken
Gör uppgift: 20-22, 24-29

Lycka till Anders!


Torsdag 16/9

Sjukdomar i matspjälkningsorganen
Läs M 339-373 här och här, se alla filmerna här

Uppgifter
s372 i boken
Gör uppgift: 36-40, 42-43, 45-49, 51-53
s373 i boken.
Gör uppgift: 57c, 58, 60-61, 65-66

Lycka till Anders!


Måndag 6/9

Hjärt-, kärl- och blodsjukdomar (forts).
Läs M 281-297, MF 96-97, se film 8-18 och film 21 här, fördjupad information här

Uppgifter – s296-297 i boken.
Gör uppgift: 62-68, 70, 72, 76, 79-81, 83-87

Skriv frågor och svar i loggen.

På torsdag 9/9 är det dags för studieavstämning 1, senast kl 14.00 på torsdag skickar du in hela din logg för bedömning. Loggdokumentet du skickar in ska vara ett sammanhållet dokument från första uppgiften 12/8 till den sista 6/9. All text och alla bilder i din logg ska du ha producerat själv.

Loggdokumentet du skickar in på torsdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Na-spec, logg – 210909

Lycka till! Anders


Torsdag 2/9

Hjärt-, kärl- och blodsjukdomar
Läs M 250-280, MF 96-97, se film 1-7 här, fördjupad information här

Uppgifter – s294-295 i boken.
Gör uppgift: 34, 35, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 59, 61

Skriv frågor och svar i loggen.

Lycka till Anders!


Måndag 30/8

Sjukdomar – översikt och exempel
Introduktion, översikt, folksjukdomar
Andningsorganen & sjukdomar i andningsorganen M 299-323
Se film 1-2 här.

Uppgifter.
Sida 307 i M, gör uppgift: 2, 6, 10, 17-20
Sida 323 i M, gör uppgift: 21, 26-32

Lycka till Anders!


Torsdag 26/8

Medicinsk forskning – process & exempel
Läs MF 70-77, M 548-550, mer om medicinsk forskning här, se film härAllt som går att läsa via länkarna på forskningssidorna behöver inte läsas och alla filmer inte ses. Välj själv vad du tycker du behöver läsa/se för att kunna svara på frågorna här under.

Uppgifter.

 1. Nämn och förklara kort de två huvudtyperna av forskning
 2. Nämn och förklara kort i vems “regi” forskning kan bedrivas
 3. Nämn och förklara kort hur forskning finansieras
 4. Hur ser utbildningsvägen ut för att bli akademisk forskare?
 5. Vad menas med “kliniska” studier
 6. Förklara vad som menas med en observationsstudie
 7. Nämn kort fördelar och nackdelar med observationsstudier
 8. Förklara vad som menas med en interventionsstudie
 9. Nämn kort fördelar och nackdelar med interventionsstudier
 10. Vad menas med “Randomiserade kontrollerade studier”
 11. Vad menas med “Icke-randomiserade studier”
 12. Vad menas med “Kohortstudier”.
 13. Vad menas med “Fall-kontrollstudier”.
 14. Vad menas med “Retrospektiva studier”
 15. Vad menas med “Metastudier”
 16. Nämn och beskriv kort minst fem viktiga etiska riktlinjer/frågor när det gäller forskning.

Skriv svaren i din logg. Lycka till Anders!


Måndag 23/8

Läs om Undersökningsmetoder och medicinska test i M 38-47 och i Medicinens framsteg (MF) 10-17. Titta på  film 1-4 här

Uppgifter
1. Benämn och beskriv i sju punkter vad som kan ingå i en allmän läkarundersökning
2. Beroende på vad den allmänna läkarundersökningen visar kan man gå vidare med specifika undersökningar.
a) Beskriv vad som menas med provtagning och ge 5 exempel med förklaring
b) Beskriv vad som menas med bilddiagnostik och ge 5 exempel med förklaring
c) Beskriv vad som menas med endoskopier och ge 5 exempel med förklaring
d) Beskriv vad som menas med funktionsundersökningar och ge 5 exempel med förklaring
3. Förklara kort följande medicinska termer för kroppsdelar
a) dorsum
b) abdomen
c) pelvis
d) thorax
4. Förklara kort följande medicinska förstavelser
a) ad-
b) epi-
c) hyper-
d) hypo-
e) peri-
f) par-
g) sub-

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 19/8

Läs om kroppens inre miljö & homeostas i Medicin 1 &2 (M) 75-81. Hälsa & ohälsa i M 25-27.
Orsaker till sjukdom & smitta i M 28-29, 466-477, 514-517.
Titta också på film 1-3 här, film 1-8 här och film 1-3 här

Uppgifter .

1. Varför får vi feber när vi får en infektion
2. Ofta börjar en infektion med att vi får fryser och får frossa. Vad beror det på?
3. Vad menas med elektrolyter och vad har de för funktion i kroppen.
4. Ge exempel på intorkning.
5. Förklara begreppen:
a) respiratorisk alkalos och respiratorisk acidos
b) metabolisk alkalos och metabolisk acidos
6. Benämn och redogör kort för fyra olika förklaringsmodeller till sjukdom
7. Beskriv vad som menas med inre och yttre sjukdomsorsaker.
8. Beskriv och ge exempel på vad som menas med symtom som:
a) allmänna
b) specifika
c) subjektiva
d) objektiva
9. Beskriv olika typer av smärta.
10. Förklara vad följande begrepp betyder i medicinska sammanhang:
a) diagnos
b) anamnes
c) heriditet
d) terapi
e) prognos
f) journal

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Måndag 16/8

Repetera s18-23 M1&2 och s7-9 MF. Titta på film 10-13 här.

Uppgifter.

 1. Berätta kort om den moderna medicinens framväxt under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet.
 2. Berätta om utvecklingen och de viktigaste förändringarna på det medicinska området under andra halvan/slutet av 1900-talet.
 3. Berätta om utvecklingen på det medicinska området under  2000-talet fram till idag.
 4. Nämn och förklara kort fyra förklaringsmodeller när det gäller diagnos och behandling av sjukdomar.
 5. Beskriv med några exempel hur medicinsk utbildning har förändrats från slutet av 1900-talet till idag.
 6. Nämn minst tre områden inom medicinen och ge exempel inom dessa där det förmodligen kommer att hända mycket under det här århundradet (2021-2100). Sök information från seriösa källor på nätet och fundera själv.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!


Torsdag 12/8

Läkekonstens historia
Läs s 8-23 i Medicin 1 &2 (M1&2), s7-9 i Medicinens framsteg (MF) och titta på film 1-8 här.

Uppgifter.

 1. De medicinska specialisterna under människans tidiga historia, i jägare- och samlarkulturer och ända fram i modern tid var/är schamaner/medicinmän/medicinkvinnor & jordegummor. De hade mycket kunskap och fick därmed en speciell position. Sök information från seriösa källor på nätet och ge exempel på kunskap de hade och behandling de gav.
 2. Nämna något om den medicinska historien/traditionen i A)Kina, B) Indien och C) Egypten.
 3. Nämn något om den medicinska historien/traditionen i antikens Grekland – och mer utförligt om Hippokrates (460 – 377 f.Kr).
 4. Vad menas med läkaretiken.
 5. Berätta om Galenos en läkare som praktiserade i Rom.
 6. Under medeltiden trodde man att sjukdom var Guds straff för synder man begått. Men medicinsk ”forskning” försiggick och utvecklades i klostren. Ge exempel och berätta om det.
 7. I Egypten och den muslimska världen fanns väl utvecklade sjukhus många hundra år före Europa. Vad var det som utgjorde grunden för det som senare utvecklades till sjukhus i Europa.
 8. Nämn och berätta om fem personer som under 1500-1700-talen bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.
 9. Vilka var de tre stora medicinska nyheterna under 1800-talet?
 10. Nämn och berätta om fyra personer som under 1800-talet bidrog med viktig kunskap inom det medicinska området.

Skriv svaren i din logg.

Lycka till Anders!