Vad är vetenskap?

Skillnad mellan vetenskap och tro

Naturvetenskap – definition och vad som är typiskt här 

Mer om vetenskap här (kompendium här)

Om vetenskaplig metod här

Om forskning och forskningsprocessen här

Om klinisk prövning och andra medicinska forskningsmetoder här