Systematik – organismernas indelning

Carl von Linné och organismernas klassificering och namn

 

Organismvärldens tre domäner

 

Bakteria

 

Bakterier – odling i Petriskål

 

Arkéer

 

Enkla eukaryoter – tidigare kallade protister

 

Växter

 

Svampar

 

Djur

 

Nässeldjur, tagghudingar, blötdjur och insekter

Utan vanlig ryggrad 475

 

Fiskar och grodor

Fiskar och grodor 475

 

Reptiler och fåglar

Reptiler och fåglar 475

 

Små däggdjur

 

Hundar och katter

Hundar och katter

 

Organismernas släktskap – Cladogram

 

Anders Inghage