Systematik – organismernas indelning

Carl von Linné och organismernas klassificering och namn

The Classification song!

Livets träd och systematik

Organismvärldens tre domäner

Bakteria

Bakterier – odling i Petriskål

Arkéer


Enkla eukaryoter – tidigare kallade protister

Alger – översikt

Alger – detaljerad genomgång

Protozoer

Amöba

Slemsvampar (är inte svampar, de är i stället ett slags “Protister”)


Växter

Hur fungerar svampar?

Svampar


Djur

Nässeldjur, tagghudingar, blötdjur och insekter

Utan vanlig ryggrad 475

Fiskar och grodor

Fiskar och grodor 475

Reptiler och fåglar

Reptiler och fåglar 475

Små däggdjur

Hundar och katter

Hundar och katter

Organismernas släktskap – KladogramMer…

Protister

Hundar & katter