Systematik – organismernas indelning

Carl von Linné och organismernas klassificering och namn

 

The Classification song!

 

Livets träd och systematik

 

Organismvärldens tre domäner

 

Bakteria

 

Bakterier – odling i Petriskål

 

Arkéer

 

Enkla eukaryoter – tidigare kallade protister

 

Alger – översikt

 

Alger – detaljerad genomgång

 

Protozoer

 

Amöba

 

Slemsvampar (är inte svampar, de är i stället ett slags “Protister”)

 

Växter

 

Hur fungerar svampar?

 

Svampar

 

Djur

 

Nässeldjur, tagghudingar, blötdjur och insekter

Utan vanlig ryggrad 475

 

Fiskar och grodor

Fiskar och grodor 475

 

Reptiler och fåglar

Reptiler och fåglar 475

 

Små däggdjur

 

Hundar och katter

Hundar och katter

 

Organismernas släktskap – Kladogram

 

 

Extra