Animationer & filmklipp

Animationer och filmklipp som illustrerar de olika kursavsnitten i kursen biologi 1.

Ett blads uppbyggnad

 

Växtcellen

 

Eukaryot cell

 

DNA

 

Proteinsyntes

 

Proteiner

 

Kolhydrater

 

Lipider

 

Nukleinsyror

 

Cellmembran och membrantransport

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

Från Big Bang till livet på jorden idag

 

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

 

Livets uppkomst och utveckling & livets träd – kort översikt

 

Vad är evolution? (svensk text)

 

Journey of Life – Livets uppkomst och utveckling i haven

 

Vad hände med dinosaurierna?

 

Bevis för evolution 1 (svensk text)

 

Bevis för evolution 2

 

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?

 

Journey of Life – Flygförmåga

 

Lucie – hur gick hon?

 

Journey of Life – Människans evolution

 

Djurens och växternas evolution – på 60 sekunder

 

Carl von Linné och organismernas klassificering och namn

 

Organismvärldens tre domäner

 

Bakteria

 

Bakterier – odling i Petriskål

 

Arkéer

 

Enkla eukaryoter – tidigare kallade protister

 

Växter

 

Svampar

 

Djur

 

Nässeldjur, tagghudingar, blötdjur och insekter

Utan vanlig ryggrad 475

 

Fiskar och grodorFiskar och grodor 475

 

Reptiler och fåglar

Reptiler och fåglar 475

 

Hundar och katter

Hundar och katter

 

Organismernas släktskap – Cladogram

 

 

Etologi 1

 

Etologi 2

 

Birds Moonwalk!

 

Hur intelligenta är delfiner?

 

Bläckfiskar tänker med armarna!

 

Etologi 3 – beteende och moral – exempel

 

DNA struktur och replikation

Mer om Rosalind Franklin här.

 

DNA replikation – 3D

 

DNA replikation 2 (skippa sista minuten – om sickle cell anemi)

 

Mitos

 

Meios

 

Meios – växter och djur

 

Från DNA till protein – 3D

 

Ekologi – introduktion

 

Fotosyntes och cellandning

 

Ekologi – begrepp, definitioner och ekosystem

 

Näringskedja, näringsväv och energipyramid

 

Näringspyramid

 

Östersjön under ytan – alger havets producenter

 

Östersjön under ytan – syrefri och död botten

 

Östersjön under ytan – förorenat vatten

 

Ekologiskt fotavtryck

 

Begreppet hållbarhet

 

Socialt hållbar utveckling

 

Ekosystemtjänster – vad är det?

 

Människan vs jorden

 

 

 

 

 

Anders Inghage