Studieprocess

De olika delarna i arbetet med en undersökning – översikt

Mer om de olika delarna i en vetenskaplig undersökning

Experiment design – Definitioner & metoder

Kontrollerade experiment – introduktion

Oberoende och beroende variabler – introduktion

Olika kontrollgrupper och studie design – introduktion

Positiv kontroll

Negativ kontroll

System validation i samband med experiment design