Växter

Växtcellers olika delar – i olika delar av växten

Ett blads uppbyggnad översiktligt och introduktion till fotosyntes

Vattenpotential

Transport av vatten och lösta ämnen i växter


Fotosyntes – kloroplasten

Fotosyntes – ljusreaktionerna och elektrontransportkedjan

Fotosyntes – elektrontransportkedjan och kemiosmos i detalj


Fotosyntes – Calvincykeln (koldioxidbindande reaktioner)

Fotosyntes – detaljbeskrivning av hela processen. Ljusreaktionerna, elektrontransportkedjan & Calvincykeln

Fotosyntes – fördjupning


Växters tillväxt – ljus, gravitation & hormoner

Växter – förökning

Pigment – funktion i växter

Växter – sammanfattningMer…

Molekylstruktur och funktion – fotosyntesaktiva pigment