Växter

Växtcellers olika delar – i olika delar av växten

Ett blads uppbyggnad översiktligt och introduktion till fotosyntes

Vattenpotential

Transport av vatten och lösta ämnen i växter


Osmos


Fotosyntes – kloroplasten

Fotosyntes – ljusreaktionerna och elektrontransportkedjan

Fotosyntes – elektrontransportkedjan och kemiosmos i detalj


Fotosyntes – Calvincykeln (koldioxidbindande reaktioner)

Fotosyntes – detaljbeskrivning av hela processen. Ljusreaktionerna, elektrontransportkedjan & Calvincykeln

Fotosyntes – fördjupning

Molekylstruktur och funktion – fotosyntesaktiva pigment


Växters tillväxt – ljus, gravitation & hormoner

Hormoner i växter

Växter – tillväxt

Växter – förökning

Växter – sammanfattningMer…

Kärlsystemen i växter – xylem & floem

Mer om användning av hormoner för växter

Mer om fotosyntesaktiva pigment

Ljusinfångande processen – Kort animering med musik

Plastider – Chloroplast, Chromoplast och de olika Leucoplasterna