Belinda Na-spec Vt23

Hej Belinda,
Här är det du behöver göra för att bli klar med Na-spec. Utförliga studieanvisningar och de logguppgifter du ska göra fram till respektive prov mm. Börja nerifrån med 1.1 och jobba dig uppåt.

Lycka till med pluggandet Belinda!

🙂 Anders


Onsdag 19/4 – Prov

2.6

Genteknik och regenerativ medicin
Läs om genteknik & regenerativ medicin MF 56-57, 60-69, härhär och se film 1-2 här filmen här, 1-6 här 1-4 här och film 1-5 här

Uppgifter Genteknik och regenerativ medicin (MF 56-57, 60-69)

 1. Nämn och förklara kort tre fördelar med biologiska vävnader och organ jämfört med icke organisk vävnad och mekaniska organ
 2. Nämn och förklara kort tre sätt att producera biologiska organ.
 3. Ge 2 exempel med beskrivning på medicinsk stamcellsbehandling
 4. Ge två exempel på problem eller risker med stamcellsbehandling
 5. Förklara vad som menas med genterapi.
 6. Förklara skillnaden mellan att använda sk. vektorer jämfört med CRISPR-teknik vid genterapi.
 7. Ge två exempel med förklaring på hur enstaka kvävebaser eller hela gener kan bytas ut.
 8. Ge 2 exempel på genetiskt orsakade sjukdomar man kan bota redan idag med genterapi
 9. Förklara skillnaden mellan att genmodifiera somatiska celler jämfört med det som på engelska benämns “germ cells”
 10. Beskriv äldre teorier om vad som på cellnivå orsakar åldrande och jämför med teorier på senare år
 11. Förklara den fysiologiska bakgrunden till att livsstilsfaktorer kan påverka åldrandet.
 12. Förklara vilken roll nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) enligt ny forskning anses ha när det gäller åldrande.

Lycka till Anders!


2.5

Tumör- och cancersjukdomar
Läs M 82-93, MF 92-93 och här och se filmerna här 

Uppgifter

 1. Nämn och förklara kort de fem huvudkategorierna av cancer
 2. Nämn de tre vanligaste cancertyperna för kvinnor, för män och för barn, ange i procent av totala antalet diagnostiserade cancerfall i patientgruppen.
 3. Gör uppgift: 20-27 s93 i boken. Numrera frågor och svar 2:20, 2:21 osv
 4. Nämn och beskriv de fyra mekanismer som kännetecknar utveckling och förekomst av cancerceller och cancertumörer.
 5. Nämn och beskriv fyra traditionella sätt att bekämpa cancer.
 6. Gör uppgift: 29 s93 i boken. Numrera fråga och svar 5:29
 7. Förklara vad som menas med protonterapi och hur den fungerar
 8. Förklara vad som menas med immunoterapi
 9. Nämn och förklara tre olika typer av immunoterapi mot cancer

Lycka till Anders!


2.4

Kirurgi
Läs om Kirurgi MF 28-45 och här och se filmerna här 

Uppgifter Kirurgi (MF 28-45)

 1. Förklara de tre grundläggande riskfaktorerna i samband med medicinska ingrepp.
 2. Beskriv rutinerna när det gäller förberedelser inför en operation.
 3. Förklara hur en blodtransfusion går till och vilka riskfaktorerna är.
 4. Nämn och beskriva olika typer av bedövning när de används och risker förknippade med dem.
 5. Ange och förklara i tre punkter vad som är typiskt för intensivbehandling.
 6. Förklara vad NOTES-tekniken står för, hur den går till och vilka fördelarna/nackdelarna är
 7. Förklara begreppen samt fördelar/nackdelar med fjärrstyrd kirurgi respektive fjärrkirurgi.

Lycka till Anders!


2.3

Medicinsk behandling
Läs om Medicinsk behandling MF 88-105, härhär och se här 

Uppgifter Medicinsk behandling (MF 88-105)

 1. Antibiotika kan angripa bakterier på olika sätt. Nämn och beskriva fem olika sätt.
 2. Kunna beskriv nya strategier när det gäller behandling mot cancer.
 3. Förklara på vilket sätt blodtrycket har betydelse när det gäller hjärt- kärlsjukdom och på vilka sätt blodtrycket behandlas.
 4. Beskriv olika operativa ingrepp i samband med hjärt- kärlsjukdom.
 5. Förklara hur en starkt smärtlindrande medicin som exempelvis morfin verkar.
 6. Förklara hur en smärtlindrande medicin av NSAID-typ verkar.
 7. Förklara vilka faktorer som bidrar till placeboeffekten, förklara också varför placeboeffekten inte finns hos alla människor.

2.2

Farmakologi och utveckling av medicin
Läs M 547-565 och MF 70-87 och här och se filmerna här 
Kloka listan över läkemedel som rekommenderas för behandling av vanliga sjukdomar finns här

Uppgifter s576-577 i Medicin 1 och 2
Gör uppgift: 5, 8, 11a,b,c , 12, 13, 14a,b, 16-19, 23, 34, 36, 40a, 42a,b

Uppgifter s70-87 i Medicinens framsteg
1. Nämn och redogör kort för de fyra huvudfaserna vid utveckling av nya läkemedel
2. Ge fem exempel på hur försöksdjur används under den naturvetenskapliga/medicinska forskningshistorien
3. Nämn fyra olika typer av försöksdjur och beskriv kort med exempel användningen av var och en av dem
4. Beskriv hur utvecklingen av ett läkemedel sker från den prekliniska fasen, de kliniska försökens olika faser och vidare för att slutligen komma ut och få användas i vården och säljas på apotek
5. Beskriv en tabletts (pillers) hinderbana innan den verksamma substansen kan tas upp i blodet.
6. Mekanisk medicinering. Ge två exempel och beskriv hur exemplen du nämnt fungerar
7. Ge två exempel på hur läkemedel kan ges och styras i form av nanopartiklar och vad fördelarna skulle kunna vara
8. Ge tre exempel med beskrivning på hur gener och etnicitet kan ha avgörande betydelse för hälsorisker eller behandling/medicinering vid olika sjukdomstillstånd.

Lycka till Anders!


2.1

Infektionssjukdomar och vaccination
Repetera M 466-477,
Läs M 478-513, 543-545 och MF 18-27, 114-115, här och här
Se filmerna här och här

Uppgifter s480-481 i boken
Gör uppgift: 5, 6, 12a,b, 13,c, 14b, 15, 17, 19, 21, 24a,b, 28, 31a,b, 32a,b,c

Uppgifter s513 i boken
Gör uppgift: 34a,b, 35, 38, 45, 48, 49, 50

Uppgifter s545 i boken
Gör uppgift: 82, 85, 89, 92
Samt:
1. Vad menas med kombinationsvaccin
2. Förklara skillnaden mellan olika vaccintyper
3. Berätta om WHO:s vaccinationsprogram
4. Förklara vad som menas med flockimmunitet
5. Förklara hur R-talet avgör hur stor andel i befolkningen som behöver vara vaccinerad mot en viss sjukdom för att så kallad flockimmunitet ska uppstå.
6. Förklara varför flockimmunitet är speciellt viktig för vissa människor i en befolkning.
7. Ge exempel på framtidens vaccin och hur de kan fungera

Lycka till Anders!


Onsdag 22/3 – Prov

1.6

Nervsystemets sjukdomar
Läs M 141-171 och se filmerna här 

Uppgifter s170-171 i boken
Gör uppgift: 31, 35, 37-40, 44, 45, 49, 50-53, 56-62

Lycka till Anders!


1.5

Sjukdomar i endokrina organ & i urin- & fortplantningsorganen
Läs M 409-423 här och här och se film 1-11 här om sjukdomar i endokrina organ
Läs M 381-395 här och se film 1-3 här om sjukdomar i urinorganen
Läs härhär och här, se film 1-3 här om besvär och sjukdomar i fortplantningsorganen

Uppgifter:
Endokrina organ
1 Beskriv olika sköldkörtelrelaterade besvär, orsak och behandling
s423 i boken
Gör uppgift: 20-22, 24-29

Urinorganen s395 i boken.
Gör uppgift: 10-20, 23

Fortplantningsorganen
1 Beskriv myom, problem orsak och behandling
2 Beskriv endometrios, problem orsak och behandling
3 Beskriv två slag av prostatabesvär, orsak och behandling

Lycka till Anders!


1.4

Sjukdomar i matspjälkningsorganen
Läs M 339-373 här och här, se alla filmerna här

Uppgifter
s372 i boken
Gör uppgift: 36-40, 42-43, 45-49, 51-53
s373 i boken.
Gör uppgift: 57c, 58, 60-61, 65-66

Lycka till Anders!


1.3

Andningsorganen och sjukdomar i andningsorganen
Läs M 299-322 och här, se filmer här

Uppgifter
s307 i boken
Gör uppgift: 2, 6, 10, 17-20
s323 i boken.
Gör uppgift: 21, 26-32

Lycka till Anders!


1.2

Hjärt-, kärl- och blodsjukdomar
Läs M 250-297, MF 96-97, se film här, fördjupad information här

Uppgifter – s294-297 i boken.
Gör uppgift: 34, 35, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 59, 62-68, 70, 72, 76, 79-81, 83-87

Skriv frågor och svar i loggen.

Lycka till Anders!


1.1

Introduktion skador & sjukdomar och om folksjukdomar.
Läs om skador & sjukdomar i rörelseorganen M 211-229,
Hudsjukdomar M 101-107, Brännskador M 597-599 och
Allergier M 108-117. Se film 1-3 här, 1-9 här och film 1-2 här

Uppgifter.

Rörelseorganen: Gör uppgift: 20-21, 31-37, 41, s229 i boken.

Huden, allergier: Gör uppgift: 4, 5, 8, 10-18, s117 i boken.

Brännskador: Gör uppgift: 20-23, 26, s608 i boken.

Skriv frågor och svar i loggen.

Lycka till Anders!