Reproduktion & livscykler

Människans könsorgan – inre anatomi

Större bild här.


Könet inte alltid en självklarhet

Läs här (hela dokumentet är 8 sidor men några av dem är helt vita).
Text: Johan Nilsson, Dagens Nyheter 240414
(www.dn.se/johan-nilsson/)