Nervsystemet & hjärnan

En sensorisk signals väg och omkoppling i CNS

Större bild här


Centrala nervsystemet – anatomi & olika centra

Större bild här


Övesikt över sensoriska & motoriska signaler i CNS

Större bild här