Hormonsystemet

Hypothalamus och baklobens koppling till CNS 

Större bild här