Blodkärlsystemet & blodet

Hydrostatiskt tryck & ämnesutbyte

Kapillärerna <-> interstitiella vätskan <-> cellerna

Större bild här


Blodet – fördelning mellan blodplasma och blodceller

Större bild här


Blodet – olika typer av blodceller och dess ursprung


Större bild här