Undersökningen – experiment

De olika delarna i arbetet med en undersökning – översikt

Kontrollerade experiment – introduktion

Oberoende och beroende variabler – introduktion

Olika kontrollgrupper

Positiv kontroll

Negativ kontroll

System validation i samband med experiment design