Inför seminariet

Muntlig presentation med hjälp av powerpoint

Opponering – kort introduktion & guide

Att tänka på när man ger respons/opponerar

Verkligt exempel på opponering