Belinda Na-spec Ht22

Hej Belinda,
Här är det du behöver göra för att bli klar med Na-spec. Utförliga studieanvisningar och de logguppgifter du ska göra fram till respektive prov mm.

Lycka till med pluggandet Belinda!

🙂 Anders


Torsdag 25/8

Katastrofmedicin & Beredskap mot globala epidemier
Läs om Katastrofmedicin M s611-625, läs och se filmen här, läs här och här. Läs om Beredskap mot globala epidemier MF s116-117 och här, se filmerna här och läs och se filmerna här.

Uppgifter: Katastrofmedicin M s626

Fråga 1, 2, 5, 8, 10-12, 14, 15

Uppgifter: Beredskap mot globala epidemier MF s116-117

  1. Nämn och beskriv kort fem globala epidemier åren 1900-2020.
  2. Flera av de globala epidemierna har varit sk. zoonoser vad menas med det, ge också tre anledningar med förklaring till att globala epidemier som har sitt ursprung i zoonoser kommer att bli vanligare i framtiden.
  3. Vilka organisationer/myndigheter på finns på global, europeisk respektive här i Sverige på nationell nivå när det gäller rapportering och koordinering av insatser när det gäller smittsamma sjukdomar. Nämn och beskriv kort sammanlagt minst fem olika organisationer/myndigheter, varav minst en på respektive nivå.

På torsdag 1/9 är det dags för Studieavstämning. Skicka senast kl 10.00 på fredag in din logg med alla uppgifter fram till till 25/8 redovisade.

Loggdokumentet du skickar in på torsdag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Na-spec, logg – 220901.

Lycka till Anders!


Tisdag 23/8

Att bevara hälsan & Första hjälpen och akutmedicin
Läs om att bevara hälsan M 48-59 och om hygien, kost och återhämtning MF 106-116 och här och se filmen här
Läs om första hjälpen och akutmedicin M 579-609, här och här (och utförligt häroch se filmerna här och film 1 och 2 här

Uppgifter: Att bevara hälsan, hygien, kost, återhämtning

  1. Ge tre exempel på åtgärder/förbättringar när det gäller hygien som varit viktiga när det gäller bättre folkhälsa och säkrare medicinska behandlingar.
  2. Vad “säger” den så kallade hygienhypotesen (MF s109) och vad innebär det när det gäller barn och vårt immunförsvar.
  3. Att motion och en kost bestående av mycket vegetabilier är bra för oss har med stor sannolikhet en evolutionär förklaring. Förklara det.
  4. Nämn 4 fysiologiska effekter av sömnbrist och beskriv också kort något om vad som sker biokemiskt i hjärnan när vi sover.

Uppgifter: Första hjälpen och akutmedicin M s608-609

Fråga 3-7, 9, 13, 15, 19, 28, 29, 32-34, 37.

Lycka till Anders!