Kursplanering

Mer information angående planeringen av kursen ges i samband med kursstarten.

/Anders & Agnieszka

Anders Inghage