Ekologi och evolution

Fossil

Bevis för evolution 1 (svensk text)

Bevis för evolution 2

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?