Ekologi och evolution

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?