Belinda Bi 2 & Na-spec vt22

Hej Belinda,
Först är här en översikt över det du behöver göra för att bli klar med Biologi 2. Efter översikten mer utförliga studieanvisningar och de logguppgifter du ska göra fram till respektive prov.

Under anvisningar och logguppgifterna för biologi 2 kommer sedan en översikt över det du behöver göra i Na-spec och mer utförliga studieanvisningar och logguppgifter när det gäller de delar du behöver kompettera med jämfört med provet du gjort tidigare.

Börja med Biologi 2 uppgifterna, fortsätt i det loggdokument du arbetade i tidigare.

Biologi 2

Översikt

Huden, Immunförsvar & Cancer
O (26/1) Huden
F Kroppens försvar, immunförsvaret

M Immunförsvaret
O Immunförsvaret & immunförsvaret, hälsa
F Studieavstämning 3

M Cancer
O Cancer forts.
Prov 3

Kontroll och koordination
M Sinnesorganen
O Nervsystemet
F Hjärnan

M Nervsystemet, hjärnan och hälsa
O Hormonsystemet
F Hormoner och hälsa

M Studieavstämning 4

Reproduktion & Livscykler
O Reproduktion och utveckling hos olika organismer
F Människans livscykel & Kön, sexualitet & hälsa
M Reservtid
Prov 4


Utförliga studieanvisningar och logguppgifter för Biologi 2

Fredag 4/3

Människans livscykel och Kön, sexualitet & hälsa

Människans livscykel
Läs B2 258-266, DM 44-45, 100-115, här, se film 3 här , 1-2 här och film 1-4 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med IVF och hur går det till?
 2. Beskriv hjärnans utveckling och mognad översiktligt från födseln till 30-års åldern, dela in den utvecklingen i fyra viktiga stadier som du beskriver lite närmare.
 3. I boken Den unika människan nämns fem saker som påverkar vårt liv negativt och starkt bidrar till så kallade livsstilssjukdomar. Nämn dem och förklara utförligt.
 4. Nämn och beskriv 6 metaboliska/fysiologiska faktorer boken Den unika människan tar upp som har betydelse för åldrandet.
 5. Ge 5 exempel på naturliga åldersförändringar biologiboken tar upp och beskriv var och en av dessa kort.
 6. Förklara den fysiologiska bakgrunden/förklaringen till att så kallad kolhydratrestriktion kan hålla kroppen friskare och förlänga livet.

Kön, sexualitet & hälsa
Läs B2 209-210, 258-265, 273-287 och DM 100-107, här och här och se film 1,2 och 4 här och film 1-8 här

Uppgifter.

 1. Beskriv en kvinnas menstruationscykel och vilka hormon som aktiverar olika förändringar.
 2. Beskriv de olika stegen i spermieproduktionen hos en man och vilka olika hormoner som också bildas i testiklarna samt vad det är som påverkar att dessa hormoner bildas.
 3. Beskriv det mänskliga äggets resa från mognad i äggstocken och befruktning i äggledaren till fäste i livmoderväggen.
 4. Beskriv moderkakan och navelsträngens uppbyggnad och hur de fungerar.
 5. Beskriv embryot och fostrets utveckling översiktligt från fäste i livmoderväggen till sista graviditetsveckan
 6. Vad menas med fosterdiagnostik? Redogör för olika typer av fosterdiagnostik.
 7. Redogör för reglerna i Sverige när det gäller abort.
 8. Med kön kan man mena flera olika saker. Förklara
 9. Beskriv olika typer av omskärelse/könsstympning och de negativa följder de kan medföra.
 10. Vilken är din syn på omskärelse? Ska det vara tillåtet på tjejer? På killar? Om du tycker det ska vara tillåtet, från vilken ålder i så fall. Motivera dina svar utförligt.
 11. Beskriv utförligt könssjukdomarna: klamydia, gonorré, könsherpes, kodylom, syfilis, HPV och Mykoplasma i underlivet. Symtom, undersökningsmetoder, behandling och eventuella
  följder av sjukdomen. Se även information på https://www.umo.se/sex/konssjukdomar/

Lycka till! Anders


Onsdag 2/3

Reproduktion och utveckling hos olika organismer
Läs B2 241-257, DM 96-97, och se film 1-2 här5-6 här1-3 här och 1-7 här.

Uppgifter.

 1. Räkna upp de olika förökningssätt boken tar upp och förklara var och en av dem kort samt ge exempel.
 2. Förklara fördelar och nackdelar med sexuell reproduktion.
 3. Förklara hur hattsvampar förökar sig.
 4. Beskriv med hjälp av bilder och förklarande text utvecklingen från befruktad äggcell till embryo hos ryggradsdjur.
 5. Celldöd är en naturlig och viktig del i en organisms liv. Förklara varför, hur processen styrs och ge exempel på när den inte fungerar normalt.
 6. Vad menas med stamceller, vilka olika typer finns och vad är skillnaden mellan dessa.
 7. Ge 3 exempel på hur stamceller kan användas och förklara var och en av dem.
 8. Förklara vad inducerade stamceller är och hur de framställs.

Lycka till Anders!


Måndag 28/2

Idag är det dags för studieavstämningen 4 då du senast kl 12.00 ska skicka in en pdf-kopia av din logg över de aktuella uppgifterna för bedömning.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 220228

Lycka till Belinda!

🙂 Anders


Onsdag 23/2 & fredag 25/2

Hormonsystemet & Hormoner och hälsa

Hormonsystemet
Läs B2 200-210, DM 42-43, här och se film 1-6 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med ett hormon?
 2. Hormoners sätt att påverka andra celler kan delas in i fyra kategorier. Nämn dessa och ge för varje kategori exempel med kort förklaring
 3. Beskriv 4 skillnader i funktion och verkan mellan hormonsystemet och nervsystemet.
 4. Nämn två huvudtyper av hormoner utifrån vilka ämnen som ingår i deras grundstruktur? Hur skiljer sig dessa två huvudtyper?
 5. Man kan också gruppera eller dela upp hormoner på andra sätt. Ge förslag på andra uppdelningar och förklara bakgrunden.
 6. Beskriv minst ett exempel på hur hormonsystemet och nervsystemet är kopplat till varandra.
 7. Namnge och redogör för 10 olika hormoner hos människan. Var skickas de ut och vad påverkar de?
 8. Vad menas med ”återkoppling” när det gäller hormoner.
 9. Hur kan körtlars hormonaktivitet regleras av negativ återkoppling? Ge 2 exempel.

Hormoner och hälsa
Repetera B2 207-208, läs 210-213, DM 42-43, härhär och här, repetera film 6 och se sedan film 7-11 här.

Uppgifter.

 1. Redogör med hjälp av en bild och text utförligt för hur sockerbalansen i blodet regleras med hjälp av insulin och glukagon.
 2. I en stressituation påverkar adrenalin och noradrenalin sockerkoncentrationen i blodet. Redogör med hjälp av en bild och text utförligt för hur det sker.
 3. Jämför diabetes typ 1 och diabetes typ 2 och beskriv utförligt vad som skiljer dem när det gäller orsak och verkan i kroppen.
 4. Personer som har diabetes har ibland mycket hög blodsockerhalt och ibland mycket låg blodsockerhalt. Förklara vad den höga respektive låga halten beror på och vilka problem och skador hög respektive låg blodsockerhalt kan leda till.
 5. Beskriv vad rubbningar i produktionen av GH kan leda till, samt hur GH används medicinskt.
 6. Struma är ett samlingsbegrepp för flera olika tillstånd. Redogör för grunden till dessa sjukdomstillstånd och hur de kan yttra sig.

På måndag 28/2 är det dags för studieavstämningen 4 då du senast kl 12.00 ska skicka in en pdf-kopia av din logg över de aktuella uppgifterna för bedömning.

Loggdokumentet du skickar in på måndag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 220228

Lycka till Anders!


Måndag 21/2

Nervsystemet, hjärnan och hälsa
Läs B1 225-231 DM 82–83 och här och se film 3 och 4 här,
läs DM 74-75, 78–83 och här samt se film 3 här.

Uppgifter.

 1. Nämn de sjukdomar och besvär i hjärnan och nervsystemet som läroboken tar upp och som beskrivs på 1177 (se här)
 2. Förklara tre sätt att undersöka hjärnan (se härhär och här)
 3. Förklara hur alkohol påverkar nervsystemet och hjärnan (läs här)
 4. Nämn och beskriv 6 olika sätt som alkohol bryter ner kroppen och/eller orsakar allvarliga problem eller lidande i samhället.
 5. En debatt förs nu om att legalisera olika former av cannabis. Ge två argument med förklaring för och två argument med förklaring mot legalisering av cannabis.
 6. Hur förändras hjärnan när vi lär oss något/tränar upp någon förmåga?
 7. I tre punkter hur hjärnans utveckling kan stimuleras under uppväxten.
 8. Beskriv olika sätt/tekniker för att memorera och minnas olika saker bättre.
 9. Förklara vad som menas med spegelneuroner och vilken betydelse de har för oss
 10. Beskriv de olika sömnstadierna i en sömncykel – och hur längden på de olika sömnstadierna förändras under en normal natts sömn.
 11. Under vilken sömnfas sker en förstärkning av memorering och inlärning – vilka effekter kan man se vid sömnbrist.
 12. Under vilken sömnfas sker reparation, återhämtning och tillväxt i kroppens vävnader – och vilka effekter kan man se vid sömnbrist.

Lycka till!

Fredag 18/2

Hjärnan
Läs B2 221–225,  DM 72–75 och här samt film 1 och 2 här.  Powerpoint med bilder här

Uppgifter.

 1. Namnge de olika lober hjärnan delas in i.
 2. Namnge, placera och förklara funktion hos 7 strukturer/centra i hjärnan.
 3. Redogör för prefrontala cortex roll i hjärnan och för oss.
 4. Vad menas med hjärnans ”grå substans” respektive ”vita substans” vad består de av och var finns de i hjärnan?
 5. Beskriv en sensorisk nervsignals väg in i hjärnan samt hur den kopplas om och bearbetas.
 6. Redogör för limbiska systemet i vår hjärna
 7. Redogör/förklara vilka funktioner lillhjärnan sköter hos människan.
 8. Redogör för olika typer/uppdelning av minnesfunktioner hos människan.

Lycka till! Anders


Onsdag 16/2

Nervsystemet
Läs B2 214-222,  DM 40-41 och här, powerpoint här, se film 1-5 här.

Uppgifter.

 1. Rita en bild, dela in nervsystemet med avseende på läge och beskriv närmare de olika delarna i denna indelning.
 2. Rita en bild, dela in nervsystemet med avseende på funktion och beskriv närmare de olika delarna i denna indelning.
 3. Förenklat kan man säga att nervsystemet har 3 funktioner. Beskriv dessa kort.
 4. Beskriv med hjälp av en bild en motorisk nervcells uppbyggnad, namnge 6 olika strukturer utöver de som tillhör synapsen och förklara kort vad var och en av dessa uträttar/har för uppgift.
 5. Beskriv med hjälp av en bild hur en nervimpuls uppstår och leds genom en neuron.
 6. Beskriv med hjälp av en bild en synaps uppbyggnad och funktion, namnge minst 6 olika strukturer och förklara kort vad var och en av dessa uträttar/har för uppgift.
 7. Förklara vad en motorändplatta är och hur den fungerar.
 8. Beskriv hur transmittorsubstanser (neurotransmittorer) fungerar.
 9. Nämn 5 transmittorsubstanser (i förekommande fall vilken grupp de tillhör) och vilken/vilka funktioner/känslor de är inblandade i
 10. Beskriv med hjälp av en bild en reflexbana/reflexbåge och förklara funktion.
 11. Hur många sk. hjärnnerver respektive ryggmärgsnerver har människan, förklara också sambandet mellan ryggmärgsnerver och symtomen vid diskbråck.

Fota bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till! Anders


Måndag 14/2

Sinnesorganen – syn, hörsel
Läs B1 234-238, DM 62–65, härhär och se film 3 och 4 här.

Uppgifter.

 1. Beskriv med hjälp av en bild ett ögas uppbyggnad (ange minst 10 viktiga strukturer) och förklara vad var och en av dessa strukturer har för funktion.
 2. Beskriv ett synintrycks väg in genom ögat samt var och hur det registreras och tolkas
 3. Förklara varför det är svårare att uppfatta färger på natten än i dagsljus
 4. Beskriv med hjälp av en bild det mänskliga örats uppbyggnad (ange minst 10 viktiga strukturer) och förklara vad var och en av dessa strukturer har för funktion.
 5. Vad menas med örontrumpeten och vad har den för funktion
 6. Beskriv ett hörselintrycks väg in genom örat samt var och hur det registreras och tolkas
 7. Förklara kort hur balansorganet är uppbyggt och fungerar.
 8. Gör hemlabben “Ögat & synen” (instruktion här) och skriv en labbrapport som ett separat dokument.

Labbrapporten ska vara döpt så här:
Ditt för och efternamn, Bi 2 labbrapport Ögat & synen – 220223.

Skicka din färdiga labbrapport senast 23/2 till: anders.inghage@norrkoping.se 

Lycka till!  Anders


Fredag 11/2

Egen studietid för inläsning och repetition inför provet på plats i skolan tisdag 15/2.

/Anders


Onsdag 9/2

Cancer
Repetera B2 267-271, DM 97, läs härhär och se film 7-11 här.

Uppgifter.

 1. Förklara hur hudcancer av typen malignt melanom kan uppstå
 2. Förklara vad som har hänt i celler där cancer av typen malignt melanom uppstått.
 3. Malignt melanom är en potentiellt mycket farlig cancertyp av två anledningar; tillväxten och hur den kan sprida sig. Förklara detta.
 4. Immunoterapi är det senaste när det gäller behandling av cancer, vad menas med immunoterapi och hur fungerar det?
 5. Vem var Henrietta Lacks och på vilket sätt är hon och HeLa-celler mycket viktiga för cancerforskningen och annan medicinsk forskning.

På tisdag 15/2 är dags för prov 3 – avsnittet “Huden, Immunförsvaret & Cancer”.

🙂 Anders


Måndag 7/2

Cancer
Läs B2 267-271, DM 97, här , här och se film 1-6 här.

Uppgifter.

 1. Vad menas med en tumör
 2. Vad är skillnaden mellan benigna och maligna tumörer
 3. Beskriv fyra fysiologiska mekanismer som utmärker cancer och gör att cancerceller och cancertumörer utvecklas kraftigare än omgivande celler och vävnader.
 4. A. Vilka orsaker kan finnas till att cancer uppkommer
  B. Rangordna vilka som är vanligast bland cancerframkallande orsaker i Sverige
 5. Vilka symtom kan cancer ge
 6. Vilka är de tre vanligaste cancerformerna för kvinnor, ange i procent och beskriv var och en av dem kort (Sök svar på nätet).
 7. Vilka är de tre vanligaste cancerformerna för män, ange i procent och beskriv var och en av dem kort (Sök svar på nätet).
 8. Vilka undersökningar och provtagningar ligger till grund för att ge diagnosen cancer
 9. Nämn och förklara fyra medicinska behandlingsmetoder finns för att angripa cancer
 10. Vilka biverkningar ger cytostatika och varför
 11. Vilka biverkningar ger strålning och varför

Lycka till Belinda!


Fredag 4/2

Studieavstämning “3”
Skicka under dagen idag in en pdf-kopia av din logg över de aktuella uppgifterna för bedömning.

Loggdokumentet du skickar in idag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 220204

Lycka till! Anders


Onsdag 2/2

Kroppens försvar, immunförsvaret och hälsa
Läs DM 94-95, B2 177-188 och här och se film 9-11 här.

Uppgifter. 

 1. Förklara varför allergireaktioner uppstår och vad som händer i immunförsvaret vid en allergisk reaktion.
 2. Förklara vad som menas med immunitet, hur det uppstår och vad det medför fysiologiskt
 3. Förklara skillnaden mellan serumbehandling och vaccinering – och hur de ger ett skydd.
 4. Förklara vad som menas med autoimmuna sjukdomar och ge två exempel med beskrivning på autoimmuna sjukdomar.
 5. Vad står begreppen “infektion” respektive “inflammation” för?
 6. Nämn och förklara kort två orsaker till att en svampinfektion uppstår på/i kroppen och sprider sig.
 7. Förklara vad som händer i immunförsvaret vid en inflammation och vilka symtomen på en inflammation är.
 8. Förklara vad som menas med pandemi och beskriv minst tre pandemier.
 9. Nämn och förklara tre orsaker till att allvarliga pandemier antas bli vanligare i framtiden.

På fredag 4/2 är det dags för studieavstämning.
Skicka senast kl 10.00 på fredag in en pdf-kopia av din logg över de aktuella uppgifterna för bedömning.

Loggdokumentet du skickar in på fredag ska vara döpt så här:
Ditt förnamn.Ditt efternamn, Bi2, logg – 220204

Lycka till Belinda!  Anders


Fredag 28/1 & Måndag 31/1

Kroppens försvar, lymfsystemet & immunförsvaret
Läs DM 86-93, B2 164-176, här och här, ladda ner power point här och se film 4-8 här.

Uppgifter.

 1. Förklara vad som menas med antigen, samt ge exempel på tre olika typer av antigen.
 2. Lymfsystemet vad är det? Beskriv uppbyggnaden och funktion översiktligt.
 3. Vad menas med lymfknutor var finns de, samt beskriv lymfknutornas uppbyggnad och funktion.
 4. Vilka är de lymfatiska organen och vilken roll har de?
 5. Beskriv översiktligt det medfödda försvaret och dess olika delar
 6. Beskriv översiktligt det adaptiva försvaret och dess olika delar
 7. Beskriv olika typer av B-lymfocyter som medverkar i kroppens immunförsvar
 8. Beskriv olika typer av T-lymfocyter som medverkar i kroppens immunförsvar
 9. Beskriv vad som menas med antikroppar och hur de bildas
 10. Förklara vad som menas med HLA-antigen och vilken roll det har i immunförsvaret
 11. Förklara hur histamin frisätts och vilken roll det spelar vid en inflammatorisk reaktion?
 12. Beskriv en normal immunförsvarsreaktion från det att en person via luften exponeras för ett antigen (t ex ett virus) – sjukdomen bryter ut – och till dess att immunförsvaret har kämpat
  ner antigenet och immunsvaret stängs av.

Lycka till  Anders


Onsdag 26/1

Huden
Läs DM 68, 86, B2 233, 164 och här samt se film 1-3 här

Uppgifter.

 1. Rita en detaljerad egen bild av huden och dess olika lager. Namnge de olika lagren och minst ytterligare fem strukturer i huden och förklara uppbyggnad och funktion.
 2. Beskriv och förklara minst fem fysiologiska funktioner vår hud har för oss/vår kropp (tänk då även på vilka funktioner djupare lager har)
 3. Nämn och beskriv kort tre olika typer av körtlar som finns i vår hud.
 4. Ge tre exempel med förklaring på hur huden bidrar till kroppens försvar.
 5. Förklara varför tvål och rengöringsmedel av olika slag är negativa för vår hud.
 6. Förklara var i huden melanin produceras och visa med en bild vilken roll det har.

Fota bilder och lägg in dem tillsammans med det du skriver i din logg.

Lycka till med pluggandet Belinda!

🙂 Anders


Na-specialisering

Översikt

Jag återkommer med detta.

🙂 Anders