Världens smartaste slem!


Inte ett djur, inte en växt och inte en svamp – och om hur organismer kan återskapa exakta kopior av stora delar av sin kropp!  (från 46 min i filmen).Inte ett djur, inte en växt och inte en svamp. En gigantisk encellig varelse, som kallas för “Blobben” eller Physarum polycephalum. Forskare i flera länder utforskar dess funktion, beteende, minne och smarta lösningar. Den kan lära sig saker och dela med sig av kunskapen – ett geni utan hjärna! Se även hur enkla organismer kan återskapa exakta kopior av stora delar av sin kropp som de förlorat (från 46 min i filmen) – något som kommer att kunna användas medicinsk för människor inom några år- Se filmen här.