Animationer & filmklipp

Kursen ges 2015-2016 av Ani Sipos och Karin Sterner. Se Anis och Karins sidor på itslearning.

Vetenskaplig artikel - video

 

 

Anders Inghage