Hållbar utveckling – problem & lösningar Na1

Hållbar utveckling – Na1 har svaren!

Hållbar utveckling - fötter_isbjörn_soptipp_översvämning 475

11/4 – 22/4 2016 arbetade Na1 med begreppet “Hållbar utveckling”
Som en del i det studerades 15 olika områden där följande beskrivs:
Problem
Orsaker och konsekvenser
Lösningar
– Vilka sätt att komma tillrätta med problemet/problemen finns –            för och nackdelar med olika alternativ
– Vilket/vilka sätt bör man använda
– Vilka konsekvenser medför det sätt att lösa problemet/problemen


1. Klimatförändringarna – varför, effekter, vad kan göras
Av:

Läs mer här.

2. Handel med utrotningshotade djur – hur går det till?
Av: Madeleine Schedin och

Läs mer här.

3. Mangroveskogar och tigerräkor
Av: Elin Olovsson och Wilda Deland

Läs mer här.

4. Vem skövlar regnskogarna?
Av: Nima Sellidj och Hanna Hargsten

Läs mer här.

5. Utfiskning av haven – för vem av vem?
Av: Alexander Snäcke och Vladimir Chetverikov

Läs mer här.

6. Kina – miljöproblemen och vad som görs åt dem
Av: Amani Sayed & Freja Holländer

Läs mer här.

7. Våra kläder – hur påverkas miljön när de produceras?
Av:

Läs mer här.

8. Turism och miljö
Av: James Fowler, Jeppe Urup Mogensen

Läs mer här.

9. Maffians miljöbrott
Av: Riki Isaksson och Leonard Lund

Läs mer här.

10. Export av miljöfarligt avfall
Av:

Läs mer här.

11. Indien – miljöproblem på grund av mediciner?
Av: Frida Johannesson Sjölinder, Julia Norder

Billiga-mediciner-skapar-multiresistens 475

Läs mer här.

12. Skövlad miljö i Afrika och Sydamerika i oljeutvinningens spår
Av: Viktor Hovanyi och Martin Falk

Läs mer här.

13. Krig och miljö – miljöproblem i krigens spår
Av: Amir Gohari & Alexander Redtzer

Läs mer här.

14. Odlade blommor – som förgiftar
Av:

Läs mer här.

15. Fruktodling i stor skala – på miljöns bekostnad?
Av:

Läs mer här.

Anders Inghage