Interaktiva övningar

Icell är en enkel 3D-översikt över olika celltyper. Finns i en webbversion och som app till Android och iPad/iPhone.  De förklarande texterna i apparna är dock tyvärr mycket små. För att använda webbversionen behöver du installera Unity 3-D Web player ett plugg-in för 3D.

The Evolution of Organelles är en sida med en animation som beskriver uppkomsten av prokaryota celler (endosymbiont teorin) och en enkel interaktiv övning av de olika stegen.

NOVA-evolutionslabb

NOVA:s-evolutionslabb är en snabbkurs som låter dig utforska en av de mest grundläggande biologiska teorierna – Evolutionsteorin

Med hjälp av den här sajten kan du lära dig om släktsskap mellan organismer och pröva på att bygga ett eget släktträd. Vill du se hur nära släkt hundar och dinosaurier är? Evolutionslabbet kan visa dig! Till labbet klicka här.

Becoming Human är en webbplats om människans evolution med videoklipp,  interaktiva övningar och nedladdningsbara program.

Extinct ett spel om konkurrens och överlevnad bland växter.

Den nya biologin är en webbplats på svenska om genteknik, där du kan klicka dig fram inom olika ämnesområden till mer och mer specialiserade underområden med förklarande animationer och texter om hur den används och utvecklas inom medicin, jordbruk och industri. För att se sidan behöver du Flash 8 i din dator. Ladda hem Flash här.

Learn Genetics är en mycket bra webbplats med texter, bilder, flimklipp  och interaktiva övningar när det gäller genetik, genteknik, stamceller, kloning mm.

Anders Inghage