Backup Bi2 klipp

Back up Bi2-klipp

Parts of a Plant Cell

 

Fotosyntes – ljusinfångande reaktioner

 

Fotosyntes – koldioxidbindande reaktioner

 

Fotosyntes – koldioxidbindande reaktioner (2)

 

Fotosyntes – ljusinfångande och koldioxidbindande reaktioner

 

Fotosyntes – bra översikt och detaljbeskrivning i 3D av;
ljusreaktionen, Calvincykeln & elektrontransporten

 

Fotosyntes – koldioxidbindande reaktioner (detaljerad)

 

Eukaryot cell – organeller

 

DNA

 

Proteinsyntes

 

Proteiner

 

Polysackarider/kolhydrater

 

Nukleinsyror

 

Lipider

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

Cellmembranet – grundläggande uppbyggnad och ämnestransport

 

Cellmembranet – ämnestransport på olika sätt

 

Cellandning – översikt

Glykolys

 

Citronsyracykeln

 

Elektrontransportkedjan, Chemiosmos & Oxidativ fosforylation

 

Gradients (ATP Synthases)

 

Osmos

 

Cellmembranet – detaljerad beskrivning

 

Cellskelettet/”cellmuskulatur” – översikt

 

Cellskelettet/”cellmuskulatur” – Mikrotubeli i detalj

 

Cellers samverkan – signalsubstans & receptor – hormonet insulin

 

Cellens inre liv – sammanfattning

 

Skelett och leder

 

Muskler översikt – tre typer av muskler

 

Muskler – kontraktion i tvärstrimmig muskulatur

 

Senor (tendons) & ligament

 

Dissektion av underarm (Obs! autentisk operation)

 

Hjärtats inre anatomi

 

Hjärtats retledningssystem – översikt

 

Hjärtats retledningssystem och EKG – detaljerat

 

Cirkulation – Hjärta, blodkärl och blod

 

Hjärta odlat från stamceller

 

Blodceller – tre typer

 

Trombocyter och blodkoagulering

 

Andning och gasutbyte

 

Matspjälkningen

 

Levern

 

Utsöndring och vattenbalans – Njurarna

 

Njursten

 

Dissektion av lammhjärta och lunga

 

Dissektion av lammnjure

 

Immunsystemet

 

Immunsystemet II

 

Allergisk reaktion

 

Huden

 

Ögat och synen

 

Örat och hörseln

 

Nervsystemet – översikt

 

Nerver och nervimpulser 1

 

Nerver och nervimpulser – snabbgenomgång!

 

Hormonsystemet kort översikt

 

Hormonsystemet utförlig beskrivning

 

Klamydia

 

Gonorré

 

HPV

 

HPV

 

Herpes

 

Vad är åldrande?

 

Hur bli ung igen

 

Vad är en vetenskaplig artikel?

Vetenskaplig artikel - video

Anders Inghage