Backup Bi1 klipp

 

Från Big Bang till livet på jorden idag

Ett blads uppbyggnad

 

Växtcellen

 

Eukaryot cell

 

DNA

 

Proteinsyntes

 

Proteiner

 

Kolhydrater

 

Lipider

 

Nukleinsyror

 

Cellmembran och membrantransport

 

Enzymer (animation 1)

 

Enzymer (animation 2)

 

 

Från Big Bang till livet på jorden idag

 

Hur kan naturvetenskapen förklara livets uppkomst?

 

Livets uppkomst och utveckling & livets träd – kort översikt

 

Vad är evolution? (svensk text)

 

Journey of Life – Livets uppkomst och utveckling i haven

 

Vad hände med dinosaurierna?

 

Bevis för evolution 1 (svensk text)

 

Bevis för evolution 2

 

Har evolutionsteorin någon betydelse för oss?

 

Journey of Life – Flygförmåga

 

Lucie – hur gick hon?

 

Journey of Life – Människans evolution

 

Djurens och växternas evolution – på 60 sekunder

Anders Inghage